top of page

Rugalmas foglalkoztatási rendszer bevezetése az BERN Építő Zrt.-nél

GINOP-5.3.2-16-2016-00176

A kedvezményezett neve: Bern Építő Zrt.

Kivitelezés éve: 2017/05/24 BERN Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság


Támogatás összege: 14 313 826 Forint

A támogatás mértéke: 100%

A projekt befejezési dátuma: 2018.05.23.

 

Projekt azonosító szám: 0210060324

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

 

A projekt keretében sor került képzésre, tanácsadásra, műhelymunkára, munkahelyi mentor alkalmazására. Beszerzésre kerültek az új munkavállalók foglalkoztatásához, valamint rugalmas foglalkoztatáshoz elengedhetetlen eszközök és szoftverek.

Részletes ismertető a projektről:


Az egyenetlen munkaterheléshez olyan rugalmas foglalkoztatási formák kialakítására van szükség, amelyekben a munkavállalóknak lehetősége van arra, hogy az intenzívebb megrendelési időszakokban felhalmozott többletmunkák után kevesebb időt töltsenek a munkahelyükön, és a munkaadó számára is biztosítja ezekre az időszakokra a szükséges kapacitásokat. A kiválasztott munkaköröknél szükséges az egyes munkafolyamatok pontos azonosítása, a fizikai dolgozók esetében a munkaidőkeret elszámolási időszakának vizsgálata, azoknál a munkafolyamatoknál pedig, amelyek szükségszerűen nem köthetőek időponthoz vagy időszakhoz, illetve nemcsak a munkahelyen végezhetőek (pl. nincs olyan speciális eszközigényük, ami csak a munkahelyen üzemeltethető), érdemes a távmunka lehetőségét is megvizsgálni. A szervezet munkavállalóinak 25 %-a által kitöltött adatlapok, a vezetői interjúk és a vezetői, valamint a munkavállalói felmérés alapján látható, hogy a vállalkozás a kiválasztott munkakörökben alkalmas a rugalmas foglalkoztatási formák bevezetésére. A munkavállalói igények, a szervezeti kultúra, valamint a munkavállalói alkalmazás formáinak felmérésére irányuló kérdőívek válaszai alapján elmondhatjuk, hogy a cégkultúra tartalmazza azokat az elemeket, amelyek lehetővé teszik a rugalmas foglalkoztatási formák bevezetését, melynek a vezetők és a munkavállalók egyöntetű véleménye alapján nincs akadálya. A változó munkaterhelés miatt nem biztosítható egyenletesen a napi legfeljebb nyolcórás munkaidő, így a rugalmas munkaszervezés bevezetése jelentősen segítheti a munkavállalókat a munka és a magánélet összeegyeztethetőségében.

A rugalmas foglalkoztatási formák bevezetéséhez az alábbi költségtételekkel számolunk: 12 tanácsadói nap igénybe vétele, mely fejlesztés célja, hogy a rugalmas formák bevezetése elfogadottá váljon a teljes munkavállalói közösség számára és beépüljön a vállalkozás szervezeti kultúrájába valamint hosszú távon fennmaradjon. Ennek érdekében munkajogi és pénzügyi téren megtörténik a szervezeti dokumentáció kialakítása, HR politikában rögzítjük a rugalmas formák illeszkedését a szervezet egészéhez és összehangoljuk a vállalati stratégiával, illetve IT tanácsadás biztosítja az informatikai háttér használhatóságát.

A kétféle két naposra tervezett vezetői képzéseken összesen 5 vezető fog részt venni: vezetői hatékonyság fejlesztése és vezetői készségfejlesztés célja az, hogy a vezetőket segítsék végighaladni a szervezeti változások folyamatán. A háromféle, két napos munkavállalói képzéseken összesen 90 fő vesz részt. Az együttműködési tréning fókuszában a munkatársak (csoportjai) közötti együttműködés, szinergia erősítése áll, az időgazdálkodás képzés célja, hogy a munkavállalók a tanfolyam alatt hatékony időtervezési mintákat, valamint a munka és a magánélet összehangolásának technikáit elsajátítsák. A stressz-, konfliktuskezelés, életmódfejlesztés tréning célja a személyes és munkahatékonyság növelése. A munkahelyi mentor elsődleges feladata a pályázat szakmai megvalósításának biztosítása, illetve egyfajta lelki segítség nyújtása a kollégák számára. Horváth Alexandra 2015 óta marketing menedzsere a cégnek, 10 év szakmai és munkatapasztalattal, felsőfokú, közgazdász végzettségű, régóta a cégnél lévő kolléga, akiben kollégái megbíznak. Személyes képességei is, mint például a jó kommunikációs készségei is alkalmassá teszik erre a feladatra. Az átalakításhoz nélkülözhetetlen a távmunkában dolgozók munkaeszközének beszerzése, azaz laptopok és a hozzájuk tartozó Office csomag, valamint a távmunkát támogató szoftver modulok beszerzése, melyek a munkaidő és a kompetenciák nyilvántartását, valamint a stressz-szint mérését szolgálja.

Ezek az eszközök az átalakított munkakörben dolgozó kollégák távoli elérését és új formában végzett napi munkájuknak támogatását szolgálja, az új távoli munkaállomások eszközei lesznek. A 6 db laptop és Office csomag a távmunkára átalakított kolléga otthoni munkaállomásának eszközei lesznek, mivel valamennyiük munkakörében számos olyan feladat van, amihez ezekre az eszközökre szükség van.

A felmérés időpontjában 44 fő hat havi munkaidőkeretben, 15 fő munkavállaló hagyományos foglalkoztatási formában heti 40 órás, napi 8 órás munkarendben, 3 fő heti 30 órás munkarendben, 1 fő napi 1 órás és 1 fő kötetlen munkarendben látja el a feladatát. Az építőiparra általában is jellemző külső tényezők a Bern Zrt. működését is befolyásolják. Ilyen külső hatás egyrészt az időjárási viszonyok, másrészt a megrendelések változó intenzitása. Mindkét tényező azt eredményezi, hogy a munkaterhelés egyenetlenül oszlik el az üzleti évben, így a túlterhelt időszakokban számos, az egész szervezetet megterhelő plusz feladatok, megoldandó problémák keletkeznek: szezonális munkaerőt kell biztosítani, számos túlmunka halmozódik fel, rendkívüli munkavégzés jelentkezik.

Az új munkavállalók felvételével a szervezet foglalkoztatotti létszáma tovább emelkedik, a fejlesztés megtörténtekor a munkavállalói létszám 65 fő lesz, a fejlesztés 15 átalakított munkakört betöltő munkavállalót, a képzési és tanácsadási tevékenységek a teljes munkavállalói létszámot érintik. 11 munkavállaló foglalkoztatása távmunkára, 4 munkavállaló formája kötetlen munkarendre alakul át.

infoblokk_kedv_.jpg

Természetből természetbe

www.norwaygrants.org

A Bern Építő Zrt. támogatást nyert a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Zöld ipari innováció program (HU09)”Környezetbarát termelési technológiák fokozottabb használata (2. alprogram)” pályázati felhívására benyújtott "Természetből természetbe"-hatékony technológia, környezetbarát termék című HU09-0034-A2-2013 azonosítószámú pályázat keretében.

 

A kutatás:

 

Projekt neve: Természetből természetbe!

Kutatás indítása: 2015, Kiskőrös

Kutatás vége: 2017

Projektpartnerek:

  • ÉMI Nonprofit Kft.

  • EU PCM Nonprofit Kft.

  • Peter's Paplan Kft.

  • ID Norway AS

 

Évente kb. tízezer tonna baromfitoll keletkezik csak Magyarországon. Ennek az óriási mennyiségű, másra használhatatlan szerves mellékterméknek a sorsa 90%-ban az elégetés, melynek költségessége mellett környezetkárosító hatásai is vannak. Egy hazai kutatás eredményeként e veszélyes hulladékból környezetbarát hő-hangszigetelő anyag készül. 

A Bern Építő Zrt., mint projektgazda, karöltve három másik magyar és egy norvég szervezettel, kutatási projektet indított a veszélyesnek minősülő hulladék építőipari szigetelőanyagként történő újrahasznosítására. 

A pályázati vállalás nem volt csekély: két különböző, minden vonatkozó építőipari követelménynek megfelelő prototípus termék kifejlesztése, továbbá az ezek gyártásához szükséges manufakturális gyártósor létrehozása. Így született meg a tollcarton fantázianevű külső homlokzati hőszigetelő, és a tollfa nevű, belső hő- és hangszigetelő anyag. Mindkét termék kiváló szigetelő hatással bír és környezetvédelmi jelentőségük is óriási. Több bejegyzett szabadalom létezik a világ különböző országaiban a hulladéktoll újrahasznosítására. Ezek eredményeképp azonban egészen idáig egyetlen, gazdaságosan gyártható, biztonságos és a piacon is életképes termék sem született.

 

A feladat bonyolultságát mutatja, hogy a „Természetből a természetbe” projekt kísérletei során a panelek végleges szerkezetének kifejlesztéséhez nagyságrendileg 1500 különböző kísérlet végrehajtására volt szükség. A végtermék összetételét több mint 90%-ban egész és darált baromfitoll képezi, 9 különbözőféle adalék pedig biztosítja az olyan további terméktulajdonságokat, mint a statikai szilárdság, a tűzállóság, vagy a kártevők és rovarok elleni védelem – tájékoztat Major József, a szabadalom tulajdonosa.

 

Hosszú távú cél a tömeggyártás és a nemzetközi piacra lépés, melyet a termék gazdaságossága és környezetvédelmi értéke támaszt alá. A Norvég Alapok és az EGT Alapok révén Norvégia hozzájárul a társadalmi és gazdasági különbségek csökkentéséhez, valamint kedvezményezett országokkal való kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez Európában. Norvégia az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodás révén szorosan együttműködik az EU-val. A 2009-2014 közötti időszakra Norvégia hozzájárulása 1,7 milliárd euró. A támogatásból a nem kormányzati szervezetek, kutatási és felsőoktatási intézmények, valamint a köz- és magánszektor részesülhet a 12 legutóbb csatlakozott EU tagállamban, valamint Görögországban, Portugáliában és Spanyolországban. Széleskörű együttműködés folyik a donor állam szerveivel, és a tevékenységeket várhatóan 2016-ig megvalósítják.

Fő támogatási területek a környezetvédelem és az éghajlatváltozás, kutatás és ösztöndíjak, civil társadalom, egészségügy és gyermekek, a nemek közötti esélyegyenlőség, az igazságosság és a kulturális örökség.

A Bern Építő Zrt.

telephelyfejlesztése

Projekt leírás:

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési alap társfinanszírozásával valósult meg.

 

A projekt során a „Serena Ipari park” cím területéhez tartozó (7800 Siklós, Ipartelepi út 2., hrsz. 310/37.), rendezett tulajdonviszonyú összközműves területen kerül sor csarnok építésre és eszközbeszerezésre befejező építés és fémmegmunkálás feladatainak elvégzése céljából.

 

Az építendő épület könnyűszerkezetes, szerelt jellegű, a gyors és gazdaságos építés lehetősége miatt. A csarnokban irodai és szociális blokk is kialakításra kerül. A csarnok szekcionált nagykapukkal lesz ellátva, ezzel a szállítási, illetve gépjármű beállási lehetőséget biztosítva. Az irodai rész egyszerűsített megközelítése érdekében egy személyforgalmú ajtó is kialakításra kerül. A csarnok burkolata ipari padló, a kiegészítő helyiségeké kerámia lap lesz.

 

Az építendő épület helyén védett növény nem található, ugyanakkor a projekt során a terület környezeti rendezésére is sor kerül. A telek mérete 1604m2 az építendő csarnok hasznos alapterülete 380,92m2. Cégünk központi telephelye a fejlesztéssel érintett telek szomszédságában található.

 

A projekt során a fémmegmunkáláshoz használható eszközök beszerzésére is sor kerül, többek között vágó-hajlító gép, esztergagép, hengeres hengerítő gép, oszlopos fúrógép, állványos köszörűgép beszerzésére.

 

A beruházás eredményeként összesen 7 új munkahely jön létre. Az elvárt 5 fő munkahelyteremtés mellett további két fő foglalkoztatására kerül sor annak érdekében, hogy a hiánypótló tevékenysége folytatva a vállalkozás a kistérségben lévő más cégeket tudjon versenyképes áron kiszolgálni.

BERN Építő Zrt.

Nemzetközi piacra jutás

Projekt leírás:

 

A projekt az Európai Unió támogatásával valósult meg.

a GOP-3.3.3-12-2013-0007 azonosítószámú „Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása” című pályázati konstrukció keretében megvalósuló projekt célja a Vállalat piacbővítésének támogatása kommunikációs és egyéb eszközökkel a Horvát építőipari piacon történő megjelenéssel.

A BERN Építő Zrt.

újabb IT fejlesztése

Projekt leírás:

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési alap társfinanszírozásával valósult meg.

 

Vállalati folyamatmenedzsmenten belül a HR és térinformatikai rendszerek támogatása a BERN Zrt. részére a GOP-2.2.3-09-2010-0100 pályázat keretében.
A BERN Zrt. bővítette a már meglévő informatikai rendszerét a HR modullal, illetve a munkafolyamatirányítási rendszerrel, az  ERP-hez kapcsolódó mobil technikát használó rendszerrel, valamint a térinformatikai és földrajzi információs rendszerrel. A vállalati folyamatmenedzsment rendszer így már teljeskörűen működik.

Informatikai rendszerek bevezetése

a Bern Építő Zrt. részére

Projekt leírás:

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési alap társfinanszírozásával valósult meg.

 

A MAXsees vállalatirányítási rendszer alap licence, a MAXsees CRM ügyfélkapcsolati -, MAXsees Docu –Manage elektronikus iratkezelő rendszer bevezetésének támogatása a BERN Zrt. részére a GOP-2.2.1-08/2-2009-0001 pályázat keretében.
A BERN Zrt. egy új informatikai rendszert vezetett be, mellyel hatékonyabban és gyorsabban tudja végrehajtani a pénzügyi, áruforgalmi, beszerzési, logisztikai és elektronikus iratkezelési tevékenységét.

Telephelyfejlesztés

a BERN Építő Zrt.-nél

Támogatás összege: 75 230 564 Ft

Projekt leírás:

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával valósult meg.

 

A Dél-dunántúli Operatív Program "Telephelyfejlesztés (DDOP-2009-1.1.1/D)" tárgyú felhívására tett pályázatunk alapán az Európai Unió és a Magyar Állam támogatást nyújtott a BERN Zrt.-nek.

Gépbeszerzés

a BERN Építő ZRT.-nél

Támogatás összege: 24.780.000 HUF

 

Projekt leírás:

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

 

A Gazdasági Operatív Program gépbeszerzési pályázatán az Európai Unió és a Magyar Állam vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a BERN ZRT.-nek, hozzásegítve Társaságunkat a hatékonyabb munkavégzéshez és ahhoz, hogy nagyobb eséllyel induljunk a Térségünkben megvalósuló építőipari kivitelezések pályázatain.

 

A gépek típusai:

- Hyundai Robex 170W-7A/2PC gumikerekes kotrógép
- Hyundai Robex 3527 minikotró
- Stetter AM 9 Transport Mixer

Földmunkagépek beszerzése

a BERN Építő Zrt.-nél

Támogatás összege: 9.888.000 Ft

 

Projekt leírás (általános leírás, műszaki adatok):

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A Gazdasági Operatív Program gépbeszerzési pályázatán - az Európai Unió és a Magyar Állam vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a BERN Zrt.-nek, ezzel hozzásegítve Cégünket a hatékonyabb termeléshez és ahhoz, hogy nagyobb eséllyel nyerjük el a Térségünkben megvalósuló építőipari kivitelezések pályázatait.

 

A 2 db gép típusa:
- Hyundai Robex 35Z-7 mini kotró földmunkagép
- Hidromek 102S kotró-rakodó földmunkagép

Rakodógép beszerzése

a BERN Építő Zrt.-nél

Támogatás összege: 36.365.000 Ft

 

Projekt leírás (általános leírás, műszaki adatok):

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A Gazdasági Operatív Program gépbeszerzési pályázatán - az Európai Unió és a Magyar Állam vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a BERN Zrt.-nek, ezzel hozzásegítve Cégünket a hatékonyabb termeléshez és ahhoz, hogy nagyobb eséllyel nyerjük el a Térségünkben megvalósuló építőipari kivitelezések pályázatait.

A gép típusa:
- MANITOU Maniscopic MRT 2150 Privilege teleszkópos forgó-rakodó gép.

Új eszközök beszerzése
a BERN Expert Kft-nél

A kedvezményezett neve: Bern Expert Korlátolt Felelősségű Társaság

A szerződött támogatás összege: 17 688 993 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 70%
 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

A projekt keretében a BERN Expert Kft. a termelési kapacitás növeléséhez a következő gépeket szerezte be:

  • EUROTEST XE MI 3102 BT érintésvédelmi mérőműszer

  • VF VENIERI 263 C Plus homlokrakodó

  • GREENPOWER GP110S/D áramfejlesztő

 

A projektet 2021-ben valósítottuk meg a támogatási szerződésben szereplő tartalommal.
 

A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2021.12.23.

Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.8-20-2020-00452

A víz energiájának az elfogadott hagyományos technológiától eltérő hasznosítása
Bern Expert Kft.

A kedvezményezett neve: BERN Expert Korlátolt Felelősségű Társaság

A fejlesztés tárgya, célja: A víz energiájának az elfogadott hagyományos technológiáktól eltérő hasznosítása

A szerződött támogatás összege: 65 947 882 Ft

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

 

A projekt célja egy olyan vízturbina kifejlesztése, amely a „hagyományos” rendszerekkel szemben nem okoz vagy minimalizálja a negatív környezeti hatásokat.

A „hagyományos” vízturbináknak pozitív és negatív környezeti hatásai is vannak. A vízturbina az egyik legtisztább energiaforrást használja, helyettesíti a fosszilis tüzelőanyagok elégetését és elkerüli a nukleáris hulladékot. Megújuló energiaforrást használ, és több évtizedre tervezik működését. A világ elektromos energiatermelésében jelentős részt képvisel.

A kifejlesztésre kerülő vízturbina a negatív hatások minimálisra csökkentése mellett a pozitív hatások fenntartására törekszik. A turbinák terveink szerint rendszerbe kapcsolhatóak. Telepítéséhez nem szükséges a meglévő környezet átalakítása.

Végső célunk, hogy a kifejlesztett termék sorozatban gyártható legyen. Előzetes műszaki megítélésünk szerint, így magyar gyártmányként a külföldi piacon értékes magyar termék lehet, mint olcsó alternatív energiahasznosító rendszer.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.03.21

bottom of page